Blog

Oplossingen

Zijn ITIL en DevOps per definitie tegenstrijdig of wél te combineren?

Auteur:Joeri Bouchet

Moeilijkheidsgraad: star-1star-2star-3star-4star-5

De klassieke zwart-wit discussie

“Piraten zijn het! Die denken zeker dat ze boven de wet staan? Ze leven geen wet na buiten hun eigen principes, voor zover ze die al hebben. Als ze ietwat fatsoen hebben, zoeken ze achterpoortjes om de wetten te omzeilen, maar meestal negeren ze die gewoon in het volle zicht.”, zei de man in de zwarte toga en de parelwitte krulpruik.

Waarop een verrassend net geklede, mystieke jongeman antwoordde:
Moeten wij die rimpelrijke bureaucratische pennenlikkers geloven op hun woord, dat hun regels voor ons welzijn gelden? In hun gareel lopen leidt enkel tot slavernij en nog meer versnippering van de maatschappij.”

Laten we even stellen dat de pruikdragers de hardcore ITIL volgers zijn, terwijl de geslepen jonge heer de revolutionaire DevOps volgers voorstelt. In plaats van elkaar af te breken of het bestaansrecht van de ander te ontkennen, ligt de sleutel van hun beider toekomst juist in het bundelen van de krachten! Maar kunnen ITIL en DevOps wel samen werken? Zijn deze principes wel compatibel?

Wat met IT Service Management als de zombie Apocalyps toeslaat?

Even een stapje terug. Laten we beginnen met het ITIL framework. Dit framework voor IT Service Management wordt omschreven in de IT Infrastucture Library. Zonder de volledige foundation course hier te citeren, levert het een aantal “best practices” voor IT die meerwaarde creëren voor de business.

We mogen uiteraard niet vergeten dat de bestaansreden van IT volledig overgeleverd is aan de business voor wie het services levert. Indien morgen de zombie Apocalyps toeslaat en de wereld zoals we die kennen eindigt, dan gaan de miljoenen terrabytes aan data van AT&T of het duizelingwekkend aantal CPU cycles van Amazons compute nodes vervagen tot schroot. In het geval van een robot apocalyps gelden natuurlijk andere theorieën, maar laten we ons in deze blog even concentreren op het eerste scenario.

ITIL structureert de best practices voor de IT service lifecycle in 5 fases: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation en Continual Service Improvement. Deze fases beantwoorden drie hamvragen: Waarom bieden we onze service? Hoe gaan we die service leveren? En hoe verzekeren we dat onze service kan verbeteren?

Belangrijk om weten is dat ITIL geen voorschrift is dat stap voor stap en te allen tijde gevolgd moet worden. Het is ontstaan als een set van positieve adviezen. Juist daarom is het niet zo verbazingwekkend dat ITIL en Devops wél met elkaar kunnen samenwerken.

DevOps: The New Kid On The Block!

DevOps is hip. DevOps is cool. DevOps is sexy. Het “buzz word” wordt echter te vaak in de mond genomen zonder echt te weten waar DevOps juist voor staat. Vreemd genoeg is dat juist de sterkte van de DevOps filosofie, vermits ieder bedrijf kan invullen hoe DevOps juist gedefinieerd wordt in hun business.

Merk op dat we het woord “filosofie” gebruiken, want DevOps heeft geen “manifesto (Agile)”of “PMBOK (PMI)” of “library (ITIL)”. Het is een denkwijze gebaseerd op principes om het “hokjes”-denken (silos) te doorbreken en meer samenwerking te promoten binnen de business. En waar zien we dit probleem nu het vaakst opduiken? Juist ja, Development versus Operations. Twee werelden die al sinds mensenheugenis met elkaar in de clinch liggen. Of is dat slechts doordat ze een slechte perceptie van elkaar hebben?

Development die Operations verwijt niet flexibel en snel genoeg te zijn; Operations die Development het kwalijk neemt varkens over de muur te gooien zonder in acht te nemen dat gebroken poten moeten verzorgd worden. Door development mee te betrekken in het “supportability” denkproces, kunnen we bijvoorbeeld dagdagelijkse support van applications beter automatiseren en zo ook operations wendbaarder maken.

Enkele sleutels die DevOps aanreikt om dit aan te pakken zijn:

  • Develop & test tegen “production-like” environments
  • Deploy met een herhaalbaar en betrouwbaar proces
  • Monitor & valideer Operations kwaliteit
  • Versterk feedback loops

Zo proberen we de “versus” tussen development en operations te verwijderen en tot DevOps te komen.

Op elkaar, in mekaar of naast elkander

Terwijl ITIL een framework is van best practices om IT te runnen, is DevOps eerder een manier dingen voor elkaar te krijgen. ITIL en DevOps hebben echter een gezamenlijk doel voor ogen: “Hoe waarde creëren voor de business?”

De link tussen de twee is best uit te leggen beginnend vanuit ITIL’s framework:

ITIL Service Transition gaat over het uitrollen van zaken in productie. Het is misschien de meest natuurlijke overlap tussen ITIL en DevOps vermits het gaat over “How to get things done?”. De twee smelten mooi samen door ITIL’s best practice processen te gebruiken als structuur en DevOps in te schakelen om de waarde naar de business te optimaliseren. Dit kan via het versnellen, vereenvoudigen en/of automatiseren van processen en door te garanderen dat we kwalitatieve en superieure support bieden voor de zaken die in productie zijn gebracht.

ITIL Service Operation is waar de eigenlijk waarde voor de business gecreëerd wordt en is dus van vitaal belang.

Een voorbeeldje misschien?

Een prominent sportmerk publiceert een online applicatie om online kopers in staat te stellen bestelde schoenen te personaliseren met eigen opschriften. Een goede zet voor klantbehoud en om nieuw klanten te lokken en de klantentevredenheid op te krikken. Betreurenswaardig is echter dat na de roll-out blijkt dat de applicatie op 50% van de web browsers halverwege de configuratie van de schoen steeds blijft hangen. De functie van de applicatie (Dev) is enorm krachtig, maar indien het geen waarde aan de business geeft, uiteindelijk nutteloos. De waarde ligt juist in het succesvol gebruik ervan (Ops)! In dit voorbeeld zal de situatie voor veel frustratie zorgen bij klanten en tevens meer resources van de helpdesk opslorpen, waarmee het zelfs de business schaadt.

ITIL omvat een Service Design Package waar alle aspecten van een IT service netjes in gedocumenteerd worden. In feite worden alle fases hierin besproken en vastgelegd. Combineer dit met DevOps en het “Shift Left” principe, en veel problemen zullen vermeden worden. Door development vroeger te betrekken in het service design proces bijvoorbeeld.

De FlowFactor kijk

Bij FlowFactor bekijken we de samenvloeiing van ITIL en DevOps als volgt:

  • ITIL: staat in om een overzicht te krijgen van de best practices
  • DevOps: helpt ons om aan te passen aan de business omgeving en noden.

Elk bedrijf kan op een of andere manier wel enkele van de DevOps filosofieën in gebruik nemen. De kern van de zaak is dat we development en operations dichter bijeenbrengen en zo de IT beter gaan ondersteunen!

Meer over DevOps service bij FlowFactor

ITIL en Devops ook in uw bedrijf?

Doen! Niet zeker hoe u de combinatie van ITIL en DevOps best aanpakt? Daarvoor kan u op de ervaring van DevOps Powerhouse FlowFactor rekenen.

CONTACTEER ONS